POSTÁIS DO CAMIÑO DE SANTIAGO


Abraham e Isaac.
A familia Franco fíxose co estas esculturas que pertencian ao pórtico da Gloria, o Concello de Santiago tentou recuperar as imaxes pero unha sentencia declara que a familia Franco resulta propietaria legalmeNte das esculturas.
As dúas postáis, que van xuntiñas, as podedes atopar en SANTIAGO, na teda ELA DIZ, ou en Ferrol, Na Vella Fábrica de Lápis ou na librería Cantón4.
       O achuchable Santiago                                     A famosísima Tarta de Santiago


O desaparecido café MOSQUITO                              Mestre Mateo pedindo clemencia.ISAAC Díaz Pardo.                                                         Galiza.Comentarios

Entradas populares